.

  .


 

 

< >ultra; trans; pone; super (Gangen; Numidiam); supra; secundum; post;

+ in fluvio Volchovio ultra cataractas;

+ in fossis pone vicum;

+ extra urbem;

+ extra fines regionis;

+ civiles super Urbe curae;

+ peregre;

+ excepto; praeterquam;

+ semel;

+ cur;

+ pro et contra;

+ disputare in contrarias partes / in utramque partem;

transalpinus, a, um;

ludus, i, m (illa perdiscere ludus est); oblectamentum, i, n (vitae); oblectatio, onis, f; delectatio, onis, f; deliciae, arum, fpl; jocus, i, m;

delectare, 1; oblectare, 1;

sibi ludos facere;

ridiculus, i, m; joculator, oris, m;

lepide (argumenta lepide inflexa); jocose; ridicule;

ridendus, a, um; ridiculus, a, um; jocosus, a, um; jocularis, e; jucundus, a, um; festivus, a, um (convivium; ludi);

laboris cessatio [onis, f]; operistitium, ii, n; cessatio operis;

oblivio, onis, f;

+ -. oblivioni aliquid tradere, ventis aliquid tradere;

() procurrere, o, curri, cursum; praeripere, io, repi, reptum;

figere, o, xi, ctum;

compingere [o, pegi, pactum] se (in Apuliam);

bono tempore; mature;

aberrare, 1 (puer aberravit);

decipi, ior, ceptus sum; errare, 1; falli, or, itus sum; labi, or, psus sum;

+ falsus es;

error, oris, m; vitium, ii, n (ineuntis adulescentiae); falsum, i, n; peccatum, i, n; opinio [onis, f] falsa;

+ decipere; fallere (aliquem);

+ -. extorquēre alicui errorem;

+ terminus nullus falso est;

impaludatio, onis, f; paludificatio, onis, f;

morbus, i, m; aegrotatio, onis, f;

in morbum incidere [cadere]; morbo [in morbum] implicari; affici morbo; morbo temptari; succumbere;

+ nancisci febrim;

+ gravi morbo affectari;

+ suscipere morbos;

paludosus, a, um;

sepes, is, f; saepes, is, f; saeptum, i, n;

cura, ae, f; curatio, oris, m (corporis; hominum); tutela, ae, f (tenuiorum); provisum, i, n;

+ cura herbarii conservandi;

+ curam adhibere;

+ curis sumptus;

+ aeger curis;

curare, 1; curae habere; curam adhibere; procurare, 1; tueri, eor, tuitus sum; consultare, 1; colere, o, ui. cultum; prospicere, io, xi, ctum; indulgēre, eo, lsi, ltum; servire, 4; inservire, 4;

+ vigilare (ad salutem rei publicae; pro aliquo);

+ videre sibi;

+ -. prandium alicui videre;

accurate; curate; magna cum cura; affectato (retinere nomen Antonini); sollicite; diligenter;

cura, ae, f; vigilia, ae, f; observatio, onis, f;

diligens, ntis; curiosus, a, um; vigilans, ntis;

bucula, ae, f;

, subducere, o, xi, ctum (cibum alicui; morte subductus); corripere, io, repi, reptum; auferre, aufero, abstuli, ablatum;

, subire, eo, ii, itum (in aliquid, aliquid, alicui);

+ subire virgulta;

affligere, o, xi, ctum (rem susceptam);

derelictus, a, um; neglectus, a, um; incultus, a, um;

oblivisci, or, itus sum; perdere, o, didi, itum (nomen);

+ , aberrare a dolore, a miseria;

+ injurias oblivione conterere;

+ -. cura rei alicujus me effūgit;

+ , nos servitutis oblivio ceperat;

+ labor fallit curas;

oblivio, onis, f;

obliviosus, a, um; immemor;

oblitus, a, um; neglectus, a, um; oblivioni traditus, a, um;

strages [is, f] virgultorum ac arborum; concaedes, is, f; saepes, is, f; obstructio, onis, f;

obrutus, a, um;

+ , via lapidibus obruta;

+ , trabibus lignisque obrutus locus;

obruere, o, ui, utum; complēre, eo, evi, etum;

incoquere, o, xi, ctum;

institutio, onis, f; institutum, i, n;

administratio, onis, f (privatarum publicarumque rerum); curatio, onis, f (bonorum alicujus);

actum gerere (administrare); administrare, 1 (provinciam; rem publicam); agere, o, egi, actum; tractare, 1 (pecuniam publicam); praeesse, sum, fui, -; regere, o, xi, ctum; curare, 1;

praefectus, i, m; actor, oris, m; curator, oris, m; rector, oris, m; administer, tri, m;

+ praefectus laboratorii;

advectus, a, um;

+ planta ruderalis ex America advecta;

involutus, a, um; convolutus, a, um; revolutus, a, um;

, involvere, o, lvi, utum; tegere, o, xi, ctum; velare, 1;

absolvere, o, vi, utum; finire, 4; consummare, 1; terminare, 1 (orationem; bellum); supremam manum imponere [o, sui, situm] (alicui rei); perficere, io, feci, fectum; complēre, eo, evi, etum; concludere, o, usi, usum; transigere, o, egi, actum;

+ cl. Herder editionem novam catalogi absolvit et edidit;

extrema manus [us, m]; terminatio, onis, f (aliqua terminatione concludere); perfectio, onis, f; confectio, onis, f; completio, onis, f; consummatio, onis, f;

perfectio, onis, f; absolutio, onis, f;

perfectus, a, um; absolutus, a, um; terminatus, a, um; consummatus, a, um;

confirmare, 1;

integumentum, i, n (frontis; flagitiorum); velum, i, n; velamentum, i, n;

testamentum, i, n;

+ Vetus testamentum;

+ Novum testamentum;

velare, 1; obvolvere, o, vi, utum;

testamentum, i, n; tabula [ae, f] testamenti, tabulae [arum, fpl] supremae; tabella, ae, f (tabellae falsae); voluntas, atis, f (ultima, suprema);

+ testamentum improbum;

+ tabulas mutare;

transmittere, o, si, ssum (hereditatem alicui); tradere, o, didi, ditum (alicui hereditatem); legare, 1;

+ -. tradere alicui omnia bona utenda ac possidenda;

torquēre, eo, rsi, rtum (capillos ferro); crispare, 1; vibrare, 1;

incrispatio, onis, f;

+ capilli undulati;

invidiosus, a, um;

invidēre, eo, vidi, visum;

(de)pendere, o, ndi, nsum; stare, o, steti, statum (stat salus in armis; regnum stat concordiā civium);

+ ,   terminum borealem culturae cerealium imprimis a temperatura media veris (de)pendere auctor concludit;

+ -. () in eo vertitur salus alicujus;

+ ibi summa belli vertitur;

+ omnia in ejus voluntate vertuntur;

+ -. extrinsecus suspensas habere rationes alicujus rei;

+ -. -. aliquid suspensum habere ex aliqua re;

+ , nunquam credideris felicem quemquam ex felicitate suspensum;

+ suspensus (ex bono casu);

+ sub incertos casūs subjectus;

+ quantum in me est;

+ non est id in nobis;

+ , per Trebonium stetit, quominus milites oppido potirentur;

dependentia, ae, f; clientela, ae, f; obnoxietas, atis, f; subjectio, onis, f, submissio, onis, f;

+ -. se alicui in clientelam dicare;

+ pro; quoad;

+ haec species pro diversitate loci variat;

+ in horto utraque forma ex iisdem seminibus quoad solum varium enata est;

servus, a, um; dependens, ntis; suspensus, a, um;

avidus, a, um; invidens, ntis; invidiosus, a, um; invidus, a, um; malevolus, a, um;

+ -. aegris oculis aliquid introspicere;

aemulus, i, m; obtrectator, oris, m;

aviditas, atis, f; livor, oris, m; invidia, ae, f; rubigo, inis, f (r. dentium alicujus); malignitas, atis, f;

+ invidia tactus;

+ subjectus invidiae;

cincinnatus, a, um; spiralis, e; circinatus, a, um;

helix, icis, f;

capio, onis, f (dominii);

affectare, 1 (regnum); adipisci, or, adeptus sum; capere, io, cepi, captum; aliquid suum facere, io, feci, factum; potiri, ior, itus sum;

+ -. aliquam terram suam facere;

allicere, io, exi, ectum; pellicere, io, exi, ectum; pertrahere, o, xi, ctum;

officina, ae, f; fabrica, ae, f; sedes [is, f] industrialis; ergasterium, ii, n; domus [i, f] fabricatoria,

+ officina lateraria;

+ officina machinis conficiendis;

+ officina metallurgica;

adducere, o, xi, ctum; deducere; introducere; instituere, o, ui, utum;

sinulus [i, m] stagnans;

expugnatio, onis, f;

+ res actae et auctae;

expugnator, oris, m;

capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); recipere, io, cepi, ceptum; potiri, ior, itus sum; expugnare, 1;

+ Graecia capta ferum victorem cepit;

vertere, o, rti, rsum; curvare, 1;

frequentator, oris, m (prandiorum);

cras; dies [ei, m] crastinus;

prandium, ii, n (adducere aliquem ad se ad prandium); jentaculum, i, n;

prandēre, eo, ndi, nsum (ad satietatem; perbene; prandium calidum; olus); jentare, 1;

crastinus, a, um;

ululatus, us, m; stridor, oris, m; fremitus, us, m (ventorum);

(e)marcescere, o, -,-;

(e)marcidus, a, um;

vinculum, i, n; ligamen, inis, n; nodus, i, m; spira, ae, f;

ligare, 1; vincire, nxi, nctum; serere, o, ui, rtum;

+ nodare;

aenigma, atis, n;

ambages, um, fpl (rerum);

aenigmaticus, a, um; aenigmatosus, a, um; obscurus, a, um; ambiguus, a, um; arcanus, a, um;

color brunneus cutis;

+ nigrescens;

flectere, o, xi, ctum; reflectere; curvare, 1;

inscriptio, onis, f; titulus, i, m (libelli); nomen, inis, n;

:

+ litterae capitales (grandes, initiales);

, diluere, o, ui, utum (injurias aere); corrigere, o, exi, ectum; restituere, o, ui, utum; redimere, o, emi, emptum;

opprimere, o, pressi, pressum; enecare, 1 (plantam); vincere, o, vici, victum (strepitum); strangulare, 1 (vocem; arborem); obstrepere, o, ui, itum;

introspicere, io, spexi, spectum; inspicere;

putrificatio, onis, f;

(ex)putrescere, o, -,-;

flexus, a, um; inflexus, a, um; introflexus, a, um; reflexus, a, um; retroflexus, a, um; incurvatus, a, um; incurvus, a, um; aduncus, a, um; supinus, a, um;

appellare, 1 (aliquem); hiscere, o, -,-;

conjuratio, onis, f; conspiratio, onis, f; factio, onis, f;

+ conspirare;

+ consensus ac taciturnitas, mutui silentii consensus;

conjurator, oris, m; conspiratus, i, m; conjuratus, i, m; conscius, ii, m;

titulus, i, m (libelli); inscriptio, onis, f; praescriptio, onis, f; caput, itis, n;

roborarium, ii, n; praesaepis (f/pl);

agere, o, egi, actum (pisces in retia); supponere, o, posui, positum (pecus alicui rei);

saepire, 4; claudere, o, si, sum; obstruere, o, ui, ctum;

sole infusci; sole colorari;

exardescere, o, rdui, rsum; inardescere; inflammari, or, atus sum; incendi, or, nsus sum;

cancelli, orum, mpl;

suburbanus, a, um; suburbicus, a, um;

:

+ emporium;

  parare, 1; praeparare, 1; prospicere, io, exi, ectum; providēre;

+ fruges vetustati mandare;

saepire, 4; intercludere, o, si, sum;

trahax, cis (procax, rapax, t.);

  increpare, 1; tonare, 1;

mercurius, ii, m (jumentorum); vertex, icis, m;

obstruere, o, ui, uctum; struere, o, ui, uctum (alaria donis);

contaminatio, onis, f; inquinatio, onis, f;

contaminatus, a, um; inquinatus, a, um;

contaminare, 1; inquinare, 1; spurcare, 1 (aliquem, aliquid; spurcari impuris moribus); illinere, o, levi, litum;

peremptus, a, um;

+ arbores peremptae;

+ hortus peremptus;

pars [partis, f] postica, posterior, aversa; culus, i, m; anus, i, m; inguen, inis, n;

opprimere, o, essi, essum; conculcare, 1; obterere, o, trivi, tritum;

pensum, i, n (conficere); problema, atis, n;

+ pensa nostra vespere praeparamus;

+ pensum scholare, domesticum; praescriptum domesticum;

arra, ae, f (arrha); arrabo, onis, m (arraboni dare quadraginta minas); praesolutio, onis, f;

problema, atis, n; quaestio, onis, f; pensum, i, n; opus [eris, n] propositum; munus, eris, n; onus, eris, n;

pessulus, i, m (pessulum obdere ostio, foribus; pessulos injicere);

tangere, o, tetigi, tactum; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria pellit aliquem); stringere, o, nxi, ctum (undas alis); perstringere;

obstruere, o, ui, ctum;

habēre, eo, ui, itum (milites in castris); inhibēre; tenēre, eo, ui, tentum (cursus alicujus; aliquem Romae); continēre; sustinēre; distinēre; retinēre; arcēre, eo, ui, -; apprehendere, o, nsi, nsum (aliquem; sceleratum); porcēre, eo, -,- (aliquem aliquā re [ab aliquā re]); sistere, o, stiti, statum (hostem; equum); trahere, o, xi, ctum (aliquem sermone); occupare, 1; morari, or, atus sum; moras alicui rei addere [o, addidi, itum]; extrahere, o, xi, ctum (aliquem); moram facere alicui; tardare, 1 (aliquem ad insequendum); supprimere, o, essi, essum (hostem; impetum);

+ , venti montibus editissimis Tibetiam circumjacentibus retinentur;

+ () -. venti aliquem tenent;

+ animam comprimere;

+ non tenebo te pluribus;

tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire); cunctari, or, atus sum; morari, or, atus sum; remorari, or, atus sum; commorari, or, atus sum; subsistere, o, stiti, - (domi); permanēre, eo, nsi, nsum;

mora, ae, f; moramentum, i, n; retardatio, onis, f (r. et mora); tergiversatio, onis, f (mora et t.); reprehensio, onis, f; intermissio, onis, f;

posticus, a, um; posterior, ius; postremus, a, um; aversus, a, um;

culus, i, m; nates, ium, fpl; hedra, ae, f; anus, i, m;

placare, 1 (inimicum beneficiis);

longe ante; multo ante; pridem;

+ longis temporibus ante; multis ante tempestatibus;

debere, eo, ui, itum (alicui pecuniam);

debitum, i, n (alicui solvere); debitio, onis, f (pecuniae);

+ reliquari (amplam pecuniam);

tremere, o, ui, -; intremiscere, o, -,-; pavescere, o, -,-; horrescere, o, -,-;

+ , , sapiens si algebis, tremes;

agere, o, egi, actum; concipere, io, cepi, ceptum; suscipere consilium; in animo habēre; cogitare, 1; machinari, or, atus sum; proponere, o, sui, situm;

+ -. proditionem alicui agere;

Transdanuvianus, a, um;

intime; amicissime; familiarissime;

+ -. admovere orationem animo alicujus;

intimus, a, um; amicissimus, a, um;

enecare, 1 (avem; anguem); effocare, 1; suffocare, 1 (aliquem); trucidare, 1 (plebem fenore); strangulare, 1 (aliquem); gulam frangere [o, fregi, fractum]; jugulare, 1;

infumatio, onis, f;

+ in vicinia officinae Pini fere omnes perierunt propter infumationem;

effocari, or, atus sum; suffocari, or, atus sum; strangulari, or, atus sum (difficultate spirandi); exanimari, or, atus sum;

anhelus, a, um;

usura, ae, f (pecuniae; usurā juvare aliquem); mutuatio, onis, f; mutuum, i, n; versura, ae, f;

mutuus, a, um; mtuatus, a, um;

, accendere, o, ndi, nsum (lumen; lucernam ex arā; rogos); succendere (rogum); incendere; inflammare, 1;

ignitabulum, i, n; accensor, oris, m;

comprimere, o, essi, essum (linguam alicui);

peculiosus, a, um; pecuniosus, a, um; fortunatus, a, um; copiosus, a, um; opulentus, a, um;

+ se benignius tractare;

virescere,o, -,-; frondescere, o, -,-;

*fibula [ae, f] massae;

magnos spiritus sibi sumere [o, mpsi,mptum];

incisus, a, um; dentatus, a, um; denticulatus, a, um; serratus, a, um; serrulatus, a, um; crenatus, a, um;

subigitatio, onis, f;

subigitare, 1 (aliquem, aliquam);

attypus, i, m; balbus, i, m;

haesitantia [ae, f] linguae;

balbare, 1; balbutire, 4;

balbus, a, um;

limificatio, onis, f;

limificatus, a, um;

creditor, oris, m;

mutuus, a, um;

haustus, us, m;

depromptus, a, um; mutuatus, a, um;

depromere; promere, o, mpsi, mptum; mutuari, or, atus sum; assumere (mores alicujus); sumere, o, mpsi, mptum; asciscere, o, ivi, itum; haurire, io, si, stum;

in inventarium inclusus (insertus);

lenocinium, ii, n (nullum orationi lenocinium addere); ambitio, onis, f; captatio benevolentiae;

lenocinari, or, atus sum; caudam jactare, 1;

lepusculus, i, m;

mandatum, i, n;

expetitus, a, um; mandatus, a, um;

+ , semina, bulbi et plantarum partes expetita (mandata) tempore proprio mittuntur;

mandare, 1 (vasa);

reservatum [i, n] imperfectum (incompletum);

duritia, ae, f;

severus, a, um; durus, a, um; duratus, a, um;

+ vetus bellare;

transfigere, o, xi, ctum; transfodere, io, di, ssum; percutere, io, ssi, ssum; incidere, o, cidi, cisum; ferire, 4;

+ mactare; immolare;

, afficere, io, feci, fectum; temperare, 1 (ferrum); confirmare, 1; durare, 1;

+ , corpus ita afficiendum est, ut

absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; terminare, 1; perficere, io, feci, fectum; peragere, o, egi, actum; desinere, o, sivi, situm; perferre, ro, tuli, latum; perpetrare, 1; implēre, eo, evi, etum;

defodere, o, di, ssum; infodere; sepelire, 4; supponere, o, sui, situm (aliquid terrae);

occasus, us, m; obitus, us, m;

+ vergente die;

+ supremo sole;

fermentare, 1;

fermentum, i, n; zyme, es, f;

, adjicere, io, jeci, jectum;

+ ( ) adjectis funium laqueis;

fiducia, ae, f; pignus, oris, n;

signum [i, n] paginale;

agglutinare, 1;

obsecratio, onis, f; cantio, onis, f; carmen, inis, n;

, claudere, o, si, sum; concludere; includere; habēre, eo, ui, itum (epistula nihil habet); continēre, eo, ui, itum; conjectare, 1; terminare, 1; contrahere, o, xi, ctum; intrudere, o, di, sum;

+ abdere aliquem carceri;

+ in custodiam habiti;

+ uncis includere; concludere; facere (pacem; indutias);

verti, or, rsus sum;

+ , vertebatur, utrum manerent in Achaico concilio Lacedemonii;

conclusio, onis, f; inclusio, onis, f; complexio, onis, f; epilogus, i, m; conjectura, ae, f; consequentia, ae, f;

+ argumentari (de aliqua re);

captivus, a, um; custoditus, a, um;

ultimus, a, um; extremus, a, um (pars epistulae);

+ status ultimus;

ferratus, a, um; vinctus, a, um;

vincire, io, nxi, nctum;

configere, o, xi, ctum (configi in pugna);

lex, gis, f; canon, onis, m; norma, ae, f; regula, ae, f; mos, moris, m; constitutio, onis, f; fas, n, indecl; privilegium, ii, n;

+ leges naturae; lex naturalis, lex physica, legalitas physica;

+ corpus juris;

+ salvis legibus;

+ lex de ambitu, lex ambitūs;

+ lex de jubendis legibus ac vetandis;

+ ut lex valere;

+ summo jure;

+ in lege est;

+ certā stant omnia lege;

juste; legitime; jure; lege;

legitimus, a, um;

+ conubium;

secundum legem naturae; juste et legitime; regulariter;

legalitas, atis, f;

legitimus, a, um; legalis, e; verus, a, um (heres);

legislator, oris, m; legum conditor, oris, m;

+ scire de legibus instituendis;

lex [legis, f] naturae; regularitas, atis, f; lex naturalis, lex physica, legalitas physica; lege naturae definitus; naturalis; regularis;

rogatio, onis, f; rogamen, inis, n;

+ legem ferre;

+ legem jubere;

absolutio, onis, f; perfectio, onis, f;

confectus, a, um; perfectus, a, um; plenus, a, um;

absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; consummare, 1;

vetus, eris (sicarius);

fixus, a, um;

comprimere, o, essi, essum (alvum, ventrem); firmare, 1; confirmare, 1; munire, 4; pavimentare, 1;

rotundatus, a, um; rotundus, a, um; ovalis, e;

gyrare, 1; se vertere;

+ quum altitudo oculis caliginem offudisset;

tortus, a, um; intortus, a, um; retortus, a, um; contortus, a, um; distortus, a, um; cochleatus, a, um;

claudere, o, si, sum; operire, io, ui, rtum; cooperire; adoperire; velare, 1; tegere, o, xi, ctum; contegere; condere, o, didi, ditum; obducere, o, xi, ctum; obvolvere, o, lvi, lutum; praetexere, o, ui, xtum;

coëmere; emere, o, emi, emptum; comparare, 1;

obturare, 1; occludere, o, si, sum;

thrombosis, is (idis), f;

gustatio, onis, f; gustus, us, m; prandium, ii, n; obsonium, ii, n; promulsis, idis, f;

prandēre, eo, ndi, nsum (ad sacietatem, perbene; prandium calidum, olus); jentare, 1;

diaeta, ae, f (zaeta); oecus, i, m; atrium, ii, n;

+ oecus praestolantium;

: situs, us, m;

+ in situ;

jacere, eo, cui, (citum);

depositus, us, m; ager [agri, m] derelictus (otiosus, quiescens, vetustus);

sinus, us, m;

+ sinus Cadanus;

+ ad litus sinus (maris);

+ in litore sinus;

, inundatus, a, um;

+ in valle vere inundata;

+ in ripis fluminis arenosis inundatis;

+ pratum inundatum;

undare, 1 (campos sanguine); aspergere, o, rsi, rsum; perfundere, o, fudi, fusum; suffundere;

pignus, oris, n; *vadio, onis, m; fides, ei, f (pacis pignus fidesque); fiducia, ae, f; modus, i, m; arrabo, onis, m (sub arrabone auri argentique; amoris arrabo); hypotheca, ae, f ( );

+ rem pignori accipere; accipere pignus;

initiare, 1; struere, o, xi, ctum (initia alicui rei);

obses, idis, m; pignus, oris, n;

salve, n ind; salutatio, onis, f;

+ uno impetu;

oblinere (oblino, oblevi, oblitum);

conticēre, eo, ui, -;

tangere, o, tetigi, tactum (volucres textis arundinibus); illicere, io, lexi, lectum; pellicere, io, lexi, lectum; deducere, o, xi, ctum;

invitabilis, e (sermones);

turpis, e (fimo);

coinquinare, 1; commaculare, 1; contaminare, 1;

personatus, a, um; larvatus, a, um;

retardatio, onis, f (r. et mora); mora, ae, f; tarditas, atis, f; cunctatio, onis, f;

retardatus, a, um;

comprimere, o, pressi, pressum (gressum); moras alicui rei addere [o, didi, ditum]; tardare, 1 (cursum); retardare, 1; morari, or, atus sum; remorari, or, atus sum; cunctari; cessare, 1;

suppositio, onis, f; substitutio, onis, f; immutatio, onis, f; compensatio, onis, f;

suffector, oris, m; compensator, oris, m;

transmutare, 1; submutare, 1 (verba pro verbis); substituere, o, ui, utum (pontificem in locum Scipionis; aliquem alicui, pro aliquo); supponere, o, posui, positum (aliquem in locum alicujus, pro aliquo, alicui); subjicere, io, jeci, jectum (integras copias vulneratis; verbum pro verbo); subdere, o, didi, ditum (aliquem in locum alicujus); sufficere, io, feci, fectum; compensare, 1;

congelatio, onis, f;

congelare, 1; congelascere, o, -,-; gelascere, o, -,-; torpere, eo, -,- (torpens amnis);

+ paludes in Tibetia Octobri gelant; , bullulae aëris, quae inter gelascendum in conglaciata aqua enascuntur; rigens, ntis;

vice; vicarius, ii, m;

        Но напрасно думать, что масоны, особенно современные, просто филантропы, благотворители, мистики. Филантропия не нуждается ни в тех страшных клятвах, какие требуются от вступающих в среду масонов новых членов, ни тех странных обрядов, какими сопровождается посвящение в мастера ордена. Главная задача масонов — уничтожение религии и особенно христианства во всем человечестве и ниспровержение всех христианских законодательств. Соответственно этой задаче они и стараются развращать христиан, поддерживать философов, мыслителей и писателей, которые подрывают христианство, возбуждать недовольство народа против правительства, устраивать и поддерживать все политические беспорядки и революции. С целью желаемого ими воздействия на подрастающее поколение они стремятся захватить в свои руки школы, вытравить у детей всякое религиозное, нравственное и патриотическое чувство, тщательно вычеркивают имя Божие из учебников, а когда это неудобно, то нарочито сочиняют учебники, в которых ни слова нет о Боге, о Церкви, о преданности царю, о любви к отечеству.

        Мечты масонов клонятся к тому, чтобы все дело воспитания детей забрать в свои руки и поставить непреодолимые преграды религиозным влияниям на детскую душу. “Пока мы, — как заявляют об этом французские масоны, — не изменим радикально мозг наших сограждан, пока мы не дадим совершенно другого направления умственности французских детей, франкмасонство должно считать себя еще ничего не сделавшим; поэтому надо всеми мерами добиваться проведения закона, которым возбранялось бы формально родителям, родственникам и опекунам воспитывать своих детей в какой-либо религии под страхом лишения их родительского, родственного и опекунского авторитета, и легальной власти, и отобрания детей, и поручения таковых, за счет виновных государству. ”Что касается современного положения масонства в Росn style="font-size: 10.0pt"> animadversio, onis, f; annotatio, onis, f; nota, ae, f; notula, ae, f; reprehensio, onis, f;

insignīte;

excellens, ntis; praestans, ntis; egregius, a, um; spectatus, a, um; memorabilis, e; insignis, e; insignītus, a, um (forma);  notabilis, e; perspicuus, a, um; conspicuus, a, um; spectabilis, e; eximius, a, um; singularis, e; clarus, a, um;

turbatio, onis, f; perturbatio, onis, f; conturbatio, onis, f; turba, ae, f (t. et confusio rerum); confusio, onis, f; tumultus, us, m; stupor, oris, m;

+ turbare (aciem peditum); conturbare; confundere; exturbare mentem alicujus; vastare (mentes); aliquem de statu movere, dejicere;

+ turbatus (voluntates populi);

+ turbatis omnibus;

locum occupare, 1; locum tenere, eo, ui, tentum; succedere, o, cedi, cessum (alicui); supplere, eo, evi, etum (locum parentis alicui); vicarium esse; substituere, o, ui, utum (pontificem in locum Scipionis);

torpere, eo, ui, - (torpebat vox); intermori, ior, mortuus sum;

clausus, a, um; integer, gra, grum;

; reservatus, a, um;

+ area interdicta;

+ steppa reservata;

suspicari, or, atus sum;

serus, a, um; tardus, a, um;

, tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire);

+ hiems tardavit;

ebriositas [atis, f] periodica; dipsomania, ae, f;

impletus, a, um; repletus, a, um;

+ habitat in fossis aqua repletis;

supplēre, eo, evi, etum (lacunam); complēre, eo, evi, etum; explēre, eo, evi, etum; stipare, 1 (tectum omne fartim); oblinere, o, levi, litum; occupare, 1; frequentare, 1 (templa);

retinetia, ae, f (actarum rerum);

memoriā tenēre; mandare aliquid memoriae [animo, menti];

*boto, onis m; orbiculus, i, m; globulus, i, m;

claustrum, i, n; sera, ae, f; vectis, is, m; obex, obicis, f; pessulus, i, m;

supplere, eo, evi, etum;

+ suppletae lucernae;

rogare, 1;

+ -. aliquem sententiam rogare;

vetitum, i, n; interdictum, i, n;

prohibere, eo, ui, itum; interdicere, o, xi, ctum; vet учение антихристианское. Самое верование спиритов в истинность и полноту открытого им чрез посредство их “духов” знания, если и может на чем обосновываться, то только на их убеждении, что у них среди “духов” “не менее собственных корреспондентов, чем в любом из городов.”

 

Сноски

 

                1 Знаменитый святитель, московский митрополит Филарет по поводу “столоверчения” писал следующее: “О стологадании печально слышать, что многие, как дети на новую игрушку, бросались на оное, не подумав, что это за игрушка и чем кончиться может игра.”

                2 Лучшей системой спиритизма считается система, изложенная в сочинениях французского спирита Аллана Кардека ( 1869 г.), которого правоверные спириты называют “апостолом” спиритизма.

                3 Спиритизм весьма охотно вступает в дружбу со сторонниками социализма и коммунизма, чтобы общими силами подкапывать существующее устройство человеческих обществ, а потому, как явление религиозно-социальное, он одинаково может грозить как церкви христианской, так и государству. Он тем более опасен, что для своей привычки к обществу не требует, чтобы люди сразу забыли и отрешились от наследованных порядков, представлений и верований; напротив, он готов уживаться со всякими верованиями, никого не стесняя и приспособляясь ко вкусу каждого, и только мало-помалу незаметно и слегка поселяя в одних — более равнодушных — простое любопытство и желание испытать новое чувство и настроение, в других людях — скептических — легкое сомнение, в третьих — полуверующих и подчас набожных — простой мистицизм, т. е. веру в таинственное, способную подогреть сердце и дать отраду жизни, особенно среди тяжелых обстоятельств и близости смерти. В этой податливости и таинственности обстановки, обещающей проникнуть за пределы гроба, и заключается вся сила обаяния спиритизма, а в то же время и вся опасность его для нашего времени, столь легкомысленного и индифферентного в деле веры.

 

 

Теософия

(современные)1

 

Исходным пунктом стремлений современных теософов служит желание “братски примирить все расы на религиозной почве, в единой всеобщей истине” и воспитать братское чувство народов. По их мнению, ни одна из исторических религий не давала и не даст такой почвы в полноте. Они отрицают Божественность происхождения христианского Откровения, его учение о падении прародителей, о воплощении Сына Божия, об Его воскресении и вознесении на небо, о воскресении мертвых, разрушая тем самым христианство в самой его основе. Христианское нравственное учение хотя и признается ими, но наряду с моралью Будды, Магомета и других основателей языческих религий. Правда, из среды их иногда раздаются заявления, что “с глубоким благоговением теософия преклоняется пред Божественным Учителем,” но это только маска, личина.

        В действительности же, по теософическому учению, христианство не более истинно, чем и буддизм, и учение Спасителя будто не менее ложно, чем и суеверные традиции седой старины Востока. Если же так, то, как заключают теософы, всецелая истина должна быть открываема из совокупности всех религиозных верований путем аналитического выделения и разложения, причем дело синтеза соединить эти разрозненные и раздробленные куски в настоящий рельефный образ и вложить в него дыхание жизни, которым будет существовать человечество.

        Но под видом совершенной веротерпимости теософы на самом деле пытаются обратить всех к священной религии индусов с центральными понятиями Абсолютного, высшего принципа мира, его эманации и духа, привить буддийскую веру в перевоплощения, убедить в возможности для каждого совершать свое спасение без Христа и Его св. Церкви, упразднить безусловный авторитет Божественного Откровения в решении всех вековых вопросов. Они даже не прочь признавать древнюю магию жрецов и проделки современных факиров совершенством человеческого знания, идеалом стремлений человечества. Своими усилиями проникнуть в тайны мироздания, жизни и смерти и овладеть тайнами психического и сверхъестественного миров, или так называемым окультатизмом, по древним традициям и догмам Египта, Индии, Вавилона, Ассирии и Персии, теософическое движение в существе дела возвращает человечество к грубым временам древнего суеверного язычества.

        Но выставляя своей задачей извлечение, путем будто бы беспристрастного изучения и исследования всех религий и верований, истины из-под их символических покровов, крикливо беря на себя заботу будить в людях совесть, противодействовать губительному действию на человека всевозможных пороков, распространять повсюду понятия о трезвости, целомудрии, честности, справедливости, кротости, содействовать устройству всякого рода благотворительных учреждений и обществ и т. п., теософическое движение влияет на умы людей, успевших оторваться от живой веры во Христа, но не смогших еще совсем оторваться от всяких устоев жизни и наивно верящих в возможность бескорыстной любви к страждущему человечеству при полной утрате любви ко Христу, и в последнее время захватывает все более широкие круги общества. Вследствие этого теософическое учение признается великой опасностью для нашего времени.

 

Сноски

                1 Под этим обозначением здесь разумеется, собственно, так называемое “Теософическое общество.” Главная инициатива образования этого общества принадлежит нашей соотечественнице Е. П. Блаватской, известной в России своими письмами на родину под псевдонимом Рады-Бай, которая, отправившись в Америку, в Нью-Йорке вместе с полковником г. Олкоттом, в ноябре 1875 г., основала “Теософическое общество.” Выступив со своей проповедью, теософы нашли большое сочувствие на Востоке и привлекли к себе немалочисленные симпатии на Западе. Теософическое движение распространяется в среде более или менее интеллигентных классов.

 

В кратце

о других учениях

 

Астрология — лженаука о влиянии небесных светил на жизнь и судьбы отдельных людей и народов — возникла в древней Ассирии, Вавилоне и Египте. Будущее Астрологией представляется в виде специальных чертежей — гороскопов. По православному вероучению, будущее человека и мира знает только Бог, и Он открывает это будущее только через своих пророков. Ныне времена пророчеств окончились, и все попытки таких пророчеств являются шарлатанством (что подтверждается в наши дни деятельностью целой армии астрологов). Астрология — один из способов “зомбирования” человека: внушив ему некую предопределенность будущего, дьявол контролирует его поведение и мысли, поскольку, поверив в предсказание, человек ограничивает свою свободу и непосредственное восприятие действительности (трезвение). Однако, несмотря на предостережения Церкви, ныне астрология широко развивается в кругах малообразованного населения. Полная несостоятельность астрологии постоянно подтверждается жизненной практикой.

 

Зороастризм (парсизм) — религия, возникшая на территории древнего Ирана (Персии — отсюда парсизм) в VII-VI вв. до н. э., представляет собой маздеизм, реформированный пророком Заратустрой (Зороастр). Основная идея зороастризма — зависимость миропорядка от борьбы добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. Олицетворением положительного начала Вселенной является Ахурамазда, отрицательного — Анхра-Майнью. Оба они сыновья “Бесконечного времени” — бога Эрвана. Человек в этой борьбе не игрушка в руках высших сил, а личность, обладающая свободой выбора, способная своей активностью повлиять на торжество мировой справедливости. Зороастризм обещает посмертное блаженство сторонникам Ахурамазды, осуждение на страшном суде и всяческие муки его противникам. Для обрядовой практики характерно почитание четырех элементов Вселенной — воды, огня, земли, воздуха. В храмах горит вечный огонь. Зороастризм являлся национальной религией Ирана до самого мусульманского завоевания в VII в. Идейные концепции зороастризма повлияли в свое время на формирование манихейства, масонства, митраизма, иудаизма, христианских ересей павликиан и катаров. В настоящее время зороастризм существует в нек-рых районах Западной Индии в форме парсизма, в к-ром при сохранении прежних дуалистических идей развились представления о едином всемогущем боге.

 

Конфуцианство — философско-этическое учение древнекитайского мыслителя Конфуция (Кун-цзы) и его последователей, превратившееся на рубеже н. э. в религию. Источник конфуцианства — “Лунь-юй” (“Беседы и суждения”), написанные последователями Конфуция (VI в. до н. э.). Согласно учению конфуцианства, в обществе действует закон “жень,” ниспосланный небом. Для усвоения этого закона человек должен соблюдать “ли” — нормы общественного поведения, традиционные обряды, поступать согласно своему общественному положению. С превращением конфуцианства в религию Конфуций был обожествлен. Конфуцианство отличается от многих религий отсутствием жречества, мистических элементов и сводится к строгому выполнению предписанных обрядов. Основное содержание культа,  сложившееся еще до конфуцианства, почитание предков: каждая семья, род имеют свой храм, где размещены символизирующие предков таблички “чжу,” перед к-рыми расставляются жертвоприношения и совершаются обряды.

 

Магия (колдовство, чародейство, волшебство, экстрасенсорика) — сохранившаяся доныне форма древнего язычества тесно связанная с сатанинским культом. Представляет собой действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъестественным путем на явления природы, животных или человека. Первобытные магические обряды трудно отграничить от инстинктивных или рефлекторных действий, связанных с материальной практикой. Поэтому и наиболее естественна классификация видов магии сообразно сторонам этой практики: лечебная магия (т.н. “белая”); вредоносная магия (насылание “порчи” — “черная”); любовная магия (“привораживание”); промысловая магия (помощь охотникам); аграрная (воздействия на урожай) и т.д. Магические обряды основаны на ложном причинно-следственном увязывании сходных или следующих одно за другим (смежных) явлений. Выделяются два типа магии: гомеопатическая (подражательная, по сходству; уничтожение изображения — гибель врага) и контагиозная (заразительная, по смежности; использование волос и одежды врага для порчи и т.п.). Исполнителями магических обрядов обычно выступают “специалисты” — знахари, гадатели, ведуны, колдуны, ведьмы, экстрасенсы — явные или скрытые сатанисты.

 

Оккультизм — мистическое учение, рекомендующее изучать сверхъестественные безличные силы, к-рые якобы персонифицируются под влиянием заклинаний и обрядов и могут быть подчинены человеку. Истоки оккультизма восходят к первобытной вере в безличную сверхъестественную силу и к магии. Оккультные “науки” основываются на фантастических законах и шарлатанских опытах. Оккультизм разделяет науки на экзотерические, изучающие внешнюю форму явлений природы, и эзотерические, исследующие их внутреннюю сущность, доступную якобы только посвященным. Главный трактат по оккультизму — “Изумрудная тетрадь” приписывается Гермесу Тримагису.

 

Сатанисты — те, кто сознательно или несознательно служат дьяволу, противнику и врагу Божьему и человеческому, надеясь на его силу и пытаясь с его помощью решить какие-то свои проблемы. Ап. Павел назвал эти проблемы “делами плоти,” поскольку к дьяволу обращаются, конечно, не прося его о спасении своей бессмертной души, что он сделать бессилен, а для удовлетворения своей страсти и решения бытовых проблем. Разного рода гадалки, астрологи, колдуны, ведьмы, экстрасенсы, теле- и радио-целители и другие, им подобные, составляют огромную армию скрытых сатанистов. Скрытых — потому, что они все же чащ>

inumbratio, onis, f;

umbrosus, a, um; inumbratus, a, um;

umbrare, 1; obscurare, 1;

amissus, a, um; perditus, a, um;

consilia, orum, npl; inventa, orum, npl; machinationes, um, fpl;

tranquillitas, atis, f; malacia, ae, f;

struere, o, xi, ctum (aures habere structas);

eclypsis, is (eos), f; defectio, onis, f; defectus, us, m; obscuratio, onis, f;

+ solis defectio fuit;

+ canonicae defectiones solis;

obscurare, 1; obumbrare, 1; hebetare, 1; obruere, o, ui, utum; superare, 1;

+ -. alicui magnitudine sua inducere caliginem;

+ scribendi arte rudem vetustatem superare;

instagnatio [onis, f] fluminis;

mergere, o, rsi, rsum; submergere;

eluvies, ei, f; inundatio, onis, f;

inundatus, a, um;

inundare, 1; stagnare, 1;

tangere, o, tetigi, tactum (aliquid leviter); attingere, o, attigi, attactum;

expensa, ae, f; pecunia [ae, f] impensa;

difficultas, atis, f; impedimentum, i, n; obstaculum, i, n; nodus, i, m;

tricae, arum, fpl (domesticae);

aeger, gra, um (anhelitus);

difficilis, e; impeditus, a, um; onerosus, a, um; arduus, a, um;

nubilare, 1;

obscurare, 1;

vapidus, a, um;

cervix, icis, f;

stringere, o, xi, ctum (nodum); constringere; trahere, o, xi, ctum (vincla galeae; aliquid in serum); moras alicui rei addere; extrahere (proelium ad noctem; bellum in tertium annum; aliquid in infinitum); contrahere; sustinēre, eo, ui, tentum (aliquid in noctem, ad noctem); obducere, o, xi, ctum; producere; extendere, o, ndi, nsum; morari, or, atus sum;

+ tractus in longum convictus;

+ sustinere bellum consilio;

conducere, o, xi, ctum;

+ () vulnus conducitur in cicatricem;

nodus, i, m;

+ mora, ae, f; retardatio, onis, f;

assiduus, a, um (imber; bellum; febricula);

+ tractus (belli; mortis);

paronychia, ae, f;

ediscere, o, edidici, -;

+ -. ediscere aliquid ad verbum;

occupatio, onis, f; rapina, ae, f; possessio, onis, f;

occupare, 1; usurpare, 1 (imperium; alienam possessionem); invadere, o, vasi, vasum (in alienam pecuniam; regnum; imperium); irruere, o, ui, utum; irrumpere, o, rupi, ruptum; arripere, io, ripui, reptum; potiri, ior, itus sum; capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); percipere, io, cepi, ceptum; captivare, 1; sumere, o, psi, ptum (proelio sumpta Thessalia); trahere, o, xi, ctum (regnum; t. in se munia senatus); affectare, 1 (navem); manum adjicere alicui rei; adipisci, or, adeptus sum (rerum); facere praedam; prehendere, o, ndi, nsum; apprehendere; expugnare, 1;

+ adipisci rerum; potiri rerum;

+ lubido rei publicae capiendae;

usurpator, oris, m; occupo, onis, m;

affectus [a, um] valetudine;

occasus, us, m; obitus, us, m;

inire, eo, ii, itum; adire; obire; inter se tegere [o, xi, ctum]; divertere, o, verti, versum; convenire, io, veni, ventum; occidere, o, cidi, casum; occumbere, o, cubui, cubitum;

inhumatio, onis, f;

velle, volo, volui, - cupere, io, ivi, itum,

+ - nunc mihi visum est de senectute aliquid ad te conscribere;

efflorescere, o, florui, -;

conceptio, onis, f; conceptus, us, m;

rudimentalis, e; rudimentarius, a, um;

concipere, io, cepi, ceptum;

cur; quare; quid;

cancellare, 1; oblinere, o, levi, litum; delēre, eo, evi, etum;

haurire, io, si, stum;

+ undam de flumine cavis palmis sustinere;

compensatio, onis, f;

inscribere, o, psi, ptum; transcribere; inserere, o, ui, rtum;

conterere [o, trivi, tritum] librum legendo;

() insuere, o, ui, utum; obsuere;

striatus, a, um; lineolatus, a, um;

increpare, 1 (ui, itum);

defensio, onis, f; protectio, onis, f; patrocinium, ii, n; propugnatio, onis, f; praesidium, ii, n (domus familiaeque); tutela, ae, f (t. et  praesidium virtutis); tutamen, inis, n; tutamentum, i, n; integumentum, i, n (corporis); munimentum, i, n; vallum, i, n; vindicta, ae, f; propugnaculum, i, n; fides, ei, f (haec urbs est in fide mea; implorare fidem deum hominumque; in fidem recipere aliquem); subsidium, ii, n (subsidio venire); apologia; aegis, idis f;

+ -. -. subsidio esse alicui alicui rei;

+ Institutum Protectionis Plantarum;

+ -. in tutelā alicujus esse;

+ tutelam praestare contra frigora;

+ ad frigora atque aestus vitandos;

+ -. se committere alicui tutandum;

defensor, oris, m; fautor, oris, m; propugnator, oris, m (libertatis; sceleris); praeses, idis, m; tutela, ae, f (templi);  tutor; stator, oris, m; vindex, icis, m; advocatus, i, m; assertor, oris, m; causidicus, i, m; patronus, i, m; protector, oris, m;

+ urbs vasta a defensoribus;

+ moenia vacua defensoribus;

patrona, ae, f;

muniens, ntis; protectivus, a, um; defensivus, a, um;

+   stratum protectivum;

defendere, o, ndi, nsum; praesidēre, eo, sedi, sessum (alicui rei, aliquid; Juno, quae toris praesidet maritis; urbi; agros suos); esse, sum, fui [adesse]; praeesse; vindicare, 1 (civem a miseriis; aliquem a verberibus; aliquem Grajorum armis); tegere, xi, ctum (se jure legum); contegere; protegere; saepire, 4; vallare, 1; vincire, 4; praemunire, 4; emunire, 4; obumbrare, 1; orare, 1; prohibēre, eo, ui, itum;

+ suam opinionem defendere;

pro se manus afferre [o, tuli, latum]; defendi, or, nsus sum; se defendere, o, ndi, nsum;

praeses, -idis, m;

+ (= ) ars salutis humanae praeses;

tectus, a, um; tutus, a, um; munitus, a, um;

petens, ntis, m;

subscribere, o, psi, ptum;

+ . . , in L. Popillium subscripsit L. Gellius, quod is pecuniam accepisset;

mandatum, i, n;

verbum, i, n; indicium, ii, n; significatio, onis, f; delatio, onis, f;

declarare, 1;

lepus, oris, m (lepus mas, lepus femina; . Mi lepus! lepusculus);

+ , duos lepores insequens neutrum cepit;

+ una mercede duas res assequi;

titulus, i, m (conjugis; sapientis); locus, i, m; condicio, onis, f; ordo, inis, f; status, us, m; nomen, inis, n; ornamentum, i, n; fortuna, ae, f;

+ homines omnis fortunae ac loci;

casus [us, m] vocativus;

clamare, 1; poscere, o, poposci, - (clamore aliquem); provocare, 1; vocare, 1 (aliquem nomine; domum; ad cenam; ad vitam; in altum; ad quietem); appellare, 1; nominare, 1;

+ vocare pugnas;

+ vocare servos ad libertatem;

+ ? Qui vocare (vocaris)? ego vocor Lyconides;

+ sidera somnos suadent;

stella, ae, f; astrum, i, n; sidus, eris, n;

+ super astra ferri;

+ stella diurna;

astrologus, i, m;

stellula, ae, f; asteriscus, i, m;

+ asterisco signare;

tinnire, 4 (tinnit tintinnabulum); tinnitus ciere, eo, ivi, citum [dare]; tintinnare, 1; strepere, o, ui, itum; strepitare, 1 (arma strepunt); sonare, 1;

anulus, i, m (catenae); manus, us, f; classis, is, f;

tinnulus, a, um;

vivarium, ii, n;

bestialis, e; bestiarius, a, um; beluinus, a, um; ferinus, a, um;

sovchosum [i, n] feris educandis destinatum;

bestialis, e; ferus, a, um; immanis, e;

bestia, ae, f; belua, ae, f; fera, ae, f;

+ aliquem ad bestias mittere, dare, condemnare;

tinnimentum, i, n; tinnitus, us, m (acutus); sonus, i, m; sonitus, us, m; strepitus, us, m (citharae; testudinis aureae);

+ tinnimentum auribus;

pulsare, 1; tinnire, 4;

crepulus, a, um (fragor); altus, a, um (vox; sonus); sonorus, a, um; vocalis, e; canorus, a, um; clarus, a, um; tinnulus, a, um;

sonus, i, m; sonitus, us, m; tonus; vox, cis, f (cymbalorum); strepitus, us, m (citharae; testudinis aureae);

+ () sonus afficit aures;

+ favere voci;

sonitus, us, m; strepitus, us, m;

sonare, 1; resonare, 1; strepere, o, ui, itum; tinnire, 4;

sonorus, a, um; candidus, a, um (vox); vocalis, e;

tinnire, 4;

aedes, ium, fpl; aedificium, ii, n; domus, i, f;

+ aedes aedificiaque;

hic; hoc loco; hac;

hic, haec, hoc; domesticus, a, um; localis, e; vernaculus, a, um; indigena;

salutare;

sanus, a, um; salvus, a, um; integer, gra, grum; fortis, e; valens, ntis (homo; bos; cibus); validus, a, um (cibus; nondum ex morbo satis validus); vitalis, e; saluber, bris, bre; bellus, a, um; vigoratus, a, um (juvenis);

+ valere (stomacho; sanus homo, qui bene valet);

+ -. invenire aliquem fortem;

+ fac bellus revertare;

salus, utis, f; sanitas, atis, f; valetudo, inis, f (prosperitas valetudinis; valetudo incommoda, adversa; valetudinem amittere; valetudini suae parcěre); salubritas, atis, f;

+ sic me salvum habeatis;

+ () salvere jubere;

+ firma corporis affectio;

+ valetudine affectus;

+ -. valetudine temptare (tentare) aliquem;

+ optimā valetudine affectus;

+ tenuissima valetudine esse;

+ bene vobis [vos];

+ ? ut vales? ut valetur?

sanitatis cura [ae, f] publica;

valere, eo, ui, -;

+ ! Salve!

sanus, a, um; integer, gra, grum; prudens, ntis;

faux, cis, f; rictus; hiatus;

oscitare; hiare;

virēre, eo, ui, -; virescere, o, -,-; viridare, 1; viridescere, o, -,-; frondēre, eo, -, -; frondescere, o, -,-;

virescens, ntis; viridulus, a, um; viridiusculus, a, um;

viridis, e (gramen; zmaragdus; lacerta; collis; campus); smaragdinus, a, um; prasinus, a, um; malachiticus, a, um; aerugineus, a, um; aeruginosus, a, um; olivaceus, a, um; glaucus, a, um; thalassinus, a, um; pomaceus, a, um; vivus, a, um (arundo; caespes);

+ viridaria;

viride, is, n; viriditas, atis, f; olus, oleris, n;

venenum, i, n (somniferum); medicamen, inis, n; philtrum, i, n;

+ , , avaritia, quasi venenis malis imbuta, animum effeminat;

possessor, oris, m (latifundii);

agricola, ae, m; agricultor, oris, m; casarius, ii, m; rusticus, i, m; ruricola, ae, f; arator, oris, m; colonus, i, m;

agricultura, ae, f; res [ei,f] rustica;

agrimensor, oris, m;

geometricus, a, um;

+ geometria; ars dimetiendi;

geographia, ae, f;

superficiarius, ii, m;

terrae motus [us, m]; perturbationes [um, fpl] terrenae; tremor, oris, m;

+ terrae motus subrigit plana;

terra, ae, f (tollere saxa de terra); Terra; tellus (-uris, f); Tellus; terrenum, i, n; humus, i, f;  plaga, ae, f; regio, onis, f; solum, i, n; Orbis [is, m] terrarum; mundus, i, m;

+ ad terram udam;

+ ,   fruticulus terrae appressus;

+ terricola; terrestris (animantium genus);

+ humus fecunda;

+ solum saturatum;

+ per totum terrarum orbem;

+ abdere corpus humi; mandare corpus humo;

+ terram ferro subjicere;

popularis, is, m; noster; nostras, atis, m;

fragum, i, n; fragaria, ae, f;

+ fragaria vesca;

+ fragaria elatior;

terricola, ae, mf;

( ) arbuteus;

+ arbutus, i, f;

terreus, a, um; terrenus, a, um (tumulus);

+ agger terreus;

amphibius, a, um;

terrenus, a, um (umor; bestia; obtutus; terrena ac fragilia bona); terrestris, e (res caelestes atque terrestres); terreus, a, um (progenies); terrigena; mundialis, e; mortalis, e;

+ terrenum principiorum genus;

+ hiatus terrenus;

+ mundus; globus;

pupilla, ae, f; pupula, ae, f;

speculum, i, n (imago speculi; se in speculo conteplare; in speculum inspicere); specularium, ii, n;

granulatus, a, um; granulosus, a, um;

granum, i, n; nucleus, i, m; frumentum, i, n;

+ plantae cultae cereales (sativae);

+ frumentum;

sovchosum [i, n] frumentarium;

horreum, i, n; receptaculum, i, n; nubilarium, ii, n;

Zephirus, i, m;

linea [ae, f] infracta (angulato-flexuosa);

hiems, mis, f; bruma, ae, f; pruina, ae, f;

+ , haec planta per aestatem sub divo colitur, per hiemem in tepidario.

+ hiems summa;

+ hieme;

hibernus, a, um; hiemalis, e; brumalis, e;

+ hiberna, orum, npl;

+ bruma;

+ pellis, is, f;

+ hiberna, orum, npl;

hiemare, 1; hibernare, 1;

hibernaculum, i, n;

hiatus, us, m; rictus, us, m;

hiare, 1;

inanis, e (vulnus); hians, ntis;

gramen, inis, n; fruges, um, fpl; plantae, arum, fpl;

malum, i, n; sinistrum, i, n (studiosus sinistri); nefas, n ind;

malitia, ae, f; ira, ae, f; malignitas, atis, f; odium, ii, n; invidia, ae, f; rabies, ei, f; fel, is, n;

+ ultionem petere;

acer, acris, acre (aper; leo); acerbus, a, um (Libitina); atrox, cis (responsum); truculentus, a, um (voces); trux, cis (vultus; facies); malignus, a, um; malitiosus, a, um; invidus, a, um;

tristis, e (somnium; exta); laevus, a, um; sinister, tra, trum; lugubris, e; maestus, a, um; funestus, a, um;

foetor; odor malus;

foetens, ntis; foetidus, a, um; olidus, a, um (capra; basia); maleolens, ntis; rancidus, a, um (cadaver; aper);

scelio, onis, m; scelerator, oris, m; maleficus, i, m; improbus, i, m; nefarius, ii, m; parricida, ae, m;

scelestus, a, um (homo; facinus; sermo); sceleratus, a, um; maleficus, a, um; nefarius, a, um;

maleficium, ii, n; scelus, eris, n; facinus, oris, n; nefas, n ind; parricidium, ii, n;

maleficium, ii, n;

malus, a, um; malignus, a, um; malitiosus, a, um; malevolus, a, um;

+ malitia;

malignus, a, um;

simultas, atis, f, malitia, ae, f, malignitas, atis, f, ulciscendi cupiditas, atis, f; rancor, ōris, m;

malignus, a, um; malitiosus, a, um; ulciscendi cupidus, a, um; ulciscendi cupiditate flagrans, ntis;

+ offensae memor, simultatis tenax (homo);

fera gaudia [ orum, npl];

maledicium, ii, n; blasphemia, ae, f; calumnia, ae, f;

+ cupidus maledicendi;

calumniari, or, atus sum (aliquem, aliquid; alicui); maledicere, o, xi, ctum; vellicare, 1; blasphemare, 1;

molestus, a, um;

+ planta segetalis molesta;

furor, oris, m; iracundia, ae, f; odium, ii, n;

miser, era, um; infelix, cis; infortunatus, a, um; infaustus, a, um;

insidiari, or, atus sum; machinari, or, atus sum;

abusus, us, m;

abuti, or, usus sum (patientiā alicujus; indulgentiā populi Romani); male (perverse) uti (lege);

canis, is, f;

tubus [i, m] refrigerans contortus;

anguinus, a, um;

anguis, is, m; serpens, ntis, m; vipera, ae, f; echidna, ae, f; jaculus, i, m;

+ ictus serpentis;

nota, ae, f; signum, i, n; signamen, inis, n; tessera, ae, f; vestigium, ii, n; character, is, m; insigne, is, n; ostentus, us, m; omen; numen, inis, n; argumentum, i, n (compositae mentis, animi laeti, amoris);

+ notamen;

+ explicatio notarum;

+ characteres notarii;

  cognoscere, o, novi, notun; reperire, io, ii, rtum; degustare, 1;

+ () familiarescere, o, -,-;

usus, us, m (usus atque commercium; alicujus, cum aliquo); notio, onis, f; notitia, ae, f; cognitio, onis, f;

cognitus, a, um; notus, a, um (hoc mihi notum est); notitia; familiaris, e;

+ vetus usus inter nos intercedit;

+ -. scire aliquem;

denominator, oris, m;

scaeva, ae, f; monitus, us, m; monstrum, i, n; ostentum, i, n;

celebritas, atis, f (c. ac nomen); claritas, atis, f;

celeber, bris, bre; illustris, e; nobilis, e; clar(issim)us, a, um; praeclarus, a, um; magnificus, a, um; insignis, e; notus, a, um (scriptor); inclitus, a, um;

vexillifer, eri, m; vexillarius, ii, m; signifer, eri, m; aquilifer, eri, m; cantabrarius, ii, m;

aquila; signum; vexillum;

cognitio, onis, f; scientia, ae, f; disciplina, ae, f; experientia, ae, f; mathesis, is (eos), f; notitia, ae, f, scientiarum summa, ae, f, cognoscibilia universa, cuncta scibilia; ingenium (amor ingenii neminem umquam divitem fecit); 

+ ex professo;

genus, eris, n; nobilitas, atis, f;

+ [] genus jactare;

honeste genitus, a, um [natus, a, um]; generosus, a, um; nobilis, e; pollens, ntis (matrona); primarius, a, um (vir); primas, atis; primores, um, mfpl (feminae; civitatis); amplus, a, um (familia); summas, ātis (matrona; virgo);

+ amplissimo genere natus; summo loco natus;

peritissimus, i, m; expertus, i, m; homo [inis, m] peritus, gnarus,sciens, intelligens; existimator, oris, m; cognitor, oris, m, cognoscens, sciens, ntis, m;

no(vi)sse, novi, notum; scire, 4 (cum videbis, tum scies); tongēre, eo, -; habere, eo, ui, itum (sententias, consilia alicujus); notum habere (aliquid); comperire, io, ii, rtum;

+ multi multa, nemo omnia novit;

+ -. aliquid (pro) certo scire;

+ quod sciam;

+ -. scire de [ex, ab] aliquo;

+ , non satis scio;

+ id me fallit;

+ -. bene nosse aliquem;

+ -. aliquem cognitum habere;

+ non me fallit;

+ , non habeo, quod dicam; timeo, quidnam eloqui possim;

+ sic habeas (habeto);

+ , -. ()? Videmusne, ut pueri aliquid scire se gaudeant?

+ -. aliquid notum et tractatum habere;

+ , non multum me fallit, quid sitis responsuri;

+ nihil me fallis;

altiores, um, mpl; nobiles, ium, mpl; nobilitas, atis, f; optimates, um, mpl; magnates, um, mpl; summates;, um, mpl proceres, um, mpl;

(, ) significatio, onis, f; significatum; notio, onis, f; notitia, ae, f; sententia, ae, f; voluntas, atis, f; (, ) dignitas, atis, f; momentum, i, n; pondus, eris, n; valor, oris, m; vis, is, f (verbi; nominis; legis); auctoritas, atis, f; opes, um, fpl; meritum, i, n;

+ nomen significationis ignotae;

+ interest;

+ valere (definitio in omnes valet; sine justitia nihil valebit prudentia);

+ magni valoris (momenti) esse;

+ exigui (levioris) valoris esse;

+ nullius momenti esse;

+ hae notae nullius momenti sunt;

+ obsolescere, o, levi, letum;

+ usus, us, m;

+ nugis addere pondus;

+ , quaestio juris omnis aut verborum proprietate, aut voluntatis conjecturā consistit;

+ vis in re publica temporum;

+ vim verborum tenere;

valor, oris, m;

multo; eximie; notabiliter; valde; permultum; aliquanto; aliquantum;

magnitudo, inis, f; multitudo, inis, f;

amplus, a, um (pecunia); magnus, a, um; valens, ntis (civitas; oppidum); ingens, ntis; luculentus, a, um; multus, a, um; opinatus, a, um; grandis, e; gravis, e; 

+ admodum; apprime; magnopere; maxime; nimis; valde;

+ bona pars;

significare, 1; valēre, eo,  ui, - (definitio in omnes valet; sine justitia nihil valebit prudentia; hoc verbum quid valet?);

+ ? quae haec est fabula? quid hoc rei est?

+ sapienti vivere est cogitare;

nota, ae, f; notula, ae, f; signum, i, n; insigne, is, n; vexillum, i, n;

callidus, a, um (in re aliqua; alicujus rei; alicui rei; ad aliquid); sciens, ntis; peritus, a, um; gnarus, a, um;

aestus (meridiei; caniculae); ardor; fervor;

+ aestu laborare;

+ , terrae, quo solis vergitur ardor;

torridus, a, um; acer, cris, cre (sol; solis potentia); igneus, a, um (sol; aestas); calidus, a, um; fervidus, a, um; fervens, ntis;

+ zona torrida;

+ aestate torrida;

struma, ae, f;

vocatus, us, m;

orbis [is, m] signifer; lumbus [i, m] XII signorum; Zodiacus, i, m;

fabrica, ae, f (pictura et f.);

architectus, i, m;

cinis, cineris, m; favilla;

+ analysis cineris plantae exsiccatae;

-, aureus, a, um; chrysochrous, a, um; auratus, a, um;

aureus, a, um; aureolus, a, um; flavus, a, um; croceus, a, um;

aurum, i, n (Au) (eruere aurum terrā);

+ balluca, ae, f;

+ montes auri polliceri;

+ digitos circumligare auro;

+ spicae nitido flaventes auro;

aureus, a, um; () aureus, i, m; solidus, i, m; florenus, i, m;

aurifer, era, erum; auriger, era, erum;

strophilosis, is, f;

zona, ae, f, regio, onis, f; loca, orum, npl; spatium, ii, n; plaga, ae, f;

+ plaga usui militari vetita;

+ zona arctica;

+ zona calida (torrida);

+ zona arida;

+ zona silvatica;

+ zona silvistepposa;

+ zona transitoria (intermedia);

+ zona semidesertorum;

+ zona desertorum;

+ zona stepposa;

+ zona subtropica;

+ zona taigae;

+ zona tropica;

+ zona tundrae (tundrarum);

+ zona temperata; 

+ zona frigida;

+ zona aequatorialis;

zonalitas, atis, f; 

+ zonalitas verticalis (altitudinalis);

+ zonalitas horizontalis;

specillum, i, n; stilus, i, m;

umbella, ae, f; umbrella, ae, f;

+ umbracula vincunt nimios soles;

zoologia, ae, f;

acer, acris, acre (oculi; sensus videndi);

acies, ei, f (incolumis);

pupilla, ae, f; pupula, ae, f;

spectaculum, i, n; ludus, i, m; facies, ei, f (decōra);

maturitas, atis, f; aetas [atis, f] adulta; pubertas, atis, f; pubes, is, f; tempestivitas, atis, f;

+ in aetatem venire;

+ toga virilis (16 );

maturus, a, um; adultus, a, um (aetas; eloquentia); virilis, e (aetas); pubes, eris; pubertus, a, um; grandis, e; tempestivus, a, um (fructus);

+ fructus maturi;

visus, i, n; visio, onis, f; acies, ei, f (incolumis); species, ei, f;

+ sensus videndi;

+ acuitas visualis; acrimonia visus;

+ oculi caligant;

+ de videndi ratione deque cernendi naturā;

visibilis, e; aspectabilis, e;

visor, oris, m; spectator, oris, m;

+ theatrum (spissis theatris recitare scripta; theatrum commovere);

visualis, e;

+ theatrum (marmoreum);

in vanum; in cassum; gratuite; in supervacaneum (tumultuari); frustra; nihil; nequiquam;

+ nulla est mihi salus dataria;

visibilis, e (pars animae); oculatus, a, um;

dens, dentis, m;

+ -. dentes in aliquem afferre;

+ edentare (edentata belua);

+ edentare malas alicui;

dens, ntis, m; dentulus, i, m;

+ () minae, arum, fpl;

dentarius, a, um;

+ pasta [ae, f] dentaria;

+ dentifricium, ii, n;

+ medicus [i, m] dentarius;

+ opifex [icis, m] dentarius;

dentiscalpium, ii, n; peniculus [i, m] dentarius;

biso(n), onis, m; urus, i, m; zumbro, onis, m;

dentatus, a, um; denticulatus, a, um; serratus, a, um;

prurigo, inis, f; pruritus, us, m; formicatio, onis, f; scabies, ei, f;

+ arenae instabiles (vagae);

frigēre, eo, xi, -; algēre, eo, xi, -;

gener, eri, m;

+ -. sumere aliquem generum;

 

< > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :